Holland Methodist Church

Jeugd & Jongvolwassenen Aanbiddingsdienst

Zondag 21 februarii 2021

6e Zondag Des Heren Voor De Opstanding

: Almachtige God, wiens Zoon Jezus Christus veertig dagen vastte in de woestijn en die net als wij aan verleidingen bloot werd gesteld maar niet zondigde: geef ons genade om onszelf te disciplineren in gehoorzaamheid aan uw Geest; en, zoals u onze zwakheid kent, zo mogen wij uw macht om te redden kennen; door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

Oude Testament
Genesis 9:8 – 17

Psalm
Psalm 25: 1 – 10

Nieuw Testament
1 Peter 3:18 – 25

Evangelie
Marcus 1:9 – 15