Holland Methodist Church

Derde Zondag Na De Opstanding

Zondag 18 april 2021

3e Zondag Na De Opstanding

Levende God, uw Zoon heeft zich aan zijn discipelen bekend gemaakt tijdens het breken van het brood. Open de ogen van ons geloof, opdat we al zijn verlossende werk mogen zien, van Hem die leeft en regeert, nu en voor altijd. Amen

Oude Testament
Genesis 9:8 – 17

Psalmen
Psalm 4

Nieuw Testament
Handelingen 3: 12 – 19
1 Johannes 3: 1 – 17

Evangelie
Lukas 24: 36 – 48