Holland Methodist Church

4e Zondag Na Pasen

Sunday April 30th 2023

The Fourth Lord’s Day of the Resurrection

Heer Jezus Christus, U bent uit de dood opgestaan, uw wonden tonen uw liefde voor de wereld en het wonder van uw verrezen leven: geef ons medeleven en moed om ons leven op het spel te zetten voor degenen die we dienen, tot eer van God de Vader. Amen

Old Testament Reading
Handelingen 2: 42 – 47

Responsive Reading
Psalm  23 (VIP # 579)

The Epistle Reading
1 Peter 2: 19 – 25

The Gospel Reading 
Johannes 10: 1 – 11