Holland Methodist Church

4e Zondag In Adventstijd

Zondag, 20 december 2020

4e Zondag In Adventstijd

Eeuwige God, zoals Maria wachtte op de geboorte van uw Zoon, zo wachtten wij op zijn komst in heerlijkheid; leid ons zoals u haar leidde door de strubbelingen van deze tijd, zodat wij uw grote redding voor ons mogen aanschouwen in onze Heer Jezus Christus. Amen

The Old Testament  Reading
2 Samuel 7:1 – 11, 16

The Psalm
Lukas 47:55

Nieuw Testament
1 Romans 16:25 – 27

Evangelie
Lukas 1:26 – 38