Holland Methodist Church

23e Zondag na Pinksteren

Zondag October 31 2021

23e Zondag na Pinksteren

Heilige God, u hebt getuigen uit alle naties geroepen en uw glorie in hun leven geopenbaard. Schenk ons ​​hetzelfde geloof en dezelfde liefde opdat we, in navolging van hun voorbeeld, gesteund mogen worden door hun gemeenschap en ons mogen verheugen in hun triomf; door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Oude Testament Lezing
Jesaja 25: 6-9 

Psalm
Psalm
24

Nieuwe Testament Lezing
Openbaring 21: 1-6 

Evangelie Lezing
Johannes 11: 32-44