Holland Methodist Church

1e Zondag In Adventstijd

Zondag, 29 November 2020

1e Zondag In Adventstijd

God van vrede, wiens Zoon Jezus Christus het koninkrijk heeft uitgeroepen en de gebrokenen tot heelheid van leven heeft hersteld: kijk met medeleven naar de smart van de wereld en maak door uw genezende kracht zowel mensen als naties; door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen

The Old Testament  Reading
Isaiah 64:1 – 9

The Psalm
Psalm 80:1 – 7, 17 – 19

Nieuww Testament
1 Corinthiers 1:3 – 9

Evangelie
Macus 13:24 – 37