Holland Methodist Church

Hervatten A’dam Kerkdiensten (NL)

Hervatten A’dam Kerkdiensten (NL)

AMC Leden communicatie – Hervatten Kerkdiensten (Nederlands)
Voor de Engelse versie klik hier.

 • Met ingang van 2 augustus 2020 worden onze fysieke kerkdiensten weer hervat. Het maximum aantal personen dat aan de dienst kan deelnemen is op dit moment 27. Hiernaast zal de Online streaming van de dienst ook verder worden gecontinueerd.
 • Aanvang dienst elke zondag om 14:30 uur. Deuren zijn open vanaf 14:00 uur.
  • Vooraf zal ons eigen team zorgdragen voor grondige reiniging van toiletten, stoelen, tafels, etc. Ontsmettingsmiddelen staan opgesteld bij de ingang en de toiletten
 • Leden moeten zich telefonisch of via WhatsApp voorafgaand aan een dienst aanmelden bij Br. Thijs Duyzer. Telefoonnummer: 06-464 13 164. Aanmelden voor de eerstvolgende dienst kan tot uiterlijk zaterdagmiddag 12:00 uur.
 • Bij koorts/griep/verkoudheid/niezen, blijf dan thuis.
 • Leeftijd 70+ of mensen met onderliggende ziektes (bijv. longproblemen, hartpatiënten, suikerziektes, verminderde weerstand, nierproblemen) lopen een groter risico. Wij adviseren ten zeerste dat deze personen de diensten online blijven volgen.
 • Bij entrée van de kerk moet U zich melden bij een van de Usher’s (herkenbaar aan hesje/armband).
 • Opvolgen aanwijzingen van Usher’s hygiëne (handen wassen/ontsmetten), plaats toewijzing, etc.
  • Opstelling van zitplaatsen is conform RIVM richtlijnen (1.5-meter afstand)
 • Gedurende de dienst is zingen vooralsnog niet toegestaan
 • Na afloop dienst wordt geen koffie/thee of anderszins beschikbaar gesteld.
 • Tot nader order blijft de zondagschool tijdens de dienst gesloten. Online gaat de zondagschool gewoon verder als gepland op wekelijkse basis. Contactpersonen: Alicia Schout en Patsy Bryson
 • Praktische uitleg omtrent wc gebruik, loop routes, collectes vind plaats 5 minuten voor aanvang dienst.
 • Zorg dat U op tijd aanwezig bent. De diensten beginnen stipt om 14:30 uur in verband met de geplande live online streaming faciliteit.

Resume Worship Team
Sis. Glenda Berkel, Julie Hilman, Violet Roosberg, Patsy Bryson, Alicia Kingsale, Glinder Racherds
Bro. Alfred Glasgow, Thijs Duyzer

Een gedrukte versie van de Gebruikersplan is ter inzage op de locatie.