Holland Methodist Church

1e Zondag In Adventstijd

1e Zondag In Adventstijd

Methodist Gemeente Amsterdam – Aanbiddingsdienst Nederlands

 

We-

Meet human needs in response to Christ’s Gospel;

Commit ourselves to teach and preach Biblical Truths;

Call all persons to Salvation through Faith; and

Accept Christ’s call to Mission and Discipleship.

 

Wij-

Voldoen aan menselijke behoeften als antwoord op het evangelie van Christus;

We verbinden ons ertoe Bijbelse waarheden te onderwijzen en te prediken;

Roepen alle personen op tot verlossing door geloof; en

Accepteren Christus’ oproep tot zending en discipel schap.